Výseky - dostupné vylepšení firemních materiálů - Jak na? - Printing.cz - Tisk, pre-press a knihařské zpracování

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Jak na?

Výseky - dostupné vylepšení firemních materiálů

19. února 2001, 18.11 | Výseky jsou jedním z oblíbených způsobů závěrečné úpravy tištěných materiálů. V běžné firemní praxi se nejčastěji setkáme s výsekem při zadávání výroby papírových desek s klopami.

Každý den jsme ale v běžném životě obklopeni mnoha dalšími výrobky, které prošly výsekovým strojem, případně automatem - obaly, reklamní visačky, samolepící etikety, tvarově řešená blahopřání apod. Nápaditý výsek nebo ohyb může být přesně tou drobností, která dodá produktu punc netradičnosti a odliší jej od konkurence. V mnoha případech je však použití výseku, ohybu nebo perforace záležitost nanejvýš praktická.

Kdo by si nechtěl nechat vyrobit pěkné a netradiční firemní materiály nebo třeba dárkové předměty? A tvary výseků a ohybů dovolují popustit při návrhu meze fantazii. Technologie používaná při výsecích je přitom celkem jednoduchá. Pokud se seznámíme se způsobem výroby výsekových forem a osvojíme si několik málo omezení, můžeme dosáhnout překvapivých výsledků a jak ještě uvidíme, často i nemalých finančních úspor.

Při výrobě obalů, kde je možné se s výseky setkávat nejčastěji, je nutná kvalifikovaná práce profesionálních konstruktérů a specializovaných pracovišť. Při konstrukci obalů se využívá i dalších materiálů (karton, lepenka, plastové fólie). Této oblasti se záměrně nebudeme věnovat příliš obšírně, protože přesahuje rámec tohoto článku.

Jak a na čem se výseky vyrábějí? Ať se rozhodneme pro jakýkoliv způsob výseku, budeme potřebovat výsekovou formu (která se odborně jmenuje "planžetový nástroj pro výsek"). Výsekovou formu je až na výjimky potřeba pro každou konkrétní zakázku vyrobit na míru. Na přesnosti a pečlivosti, se kterou je forma vyrobena, přímo závisí kvalita výsledného výseku. Mezi seriózními firmami vyrábějícími výsekové formy nejsou zvláštní technologické rozdíly. Výseková forma se vyrábí většinou ručně (pokud nejde o průmyslovou výrobu obalů, ale to není náš případ). Rozdíl mezi formou odbytou a kvalitní je dán zkušeností, šikovností a zodpovědností výrobce. Podívejme se ve stručnosti na technologii výroby výsekové formy a postup při vysekávání. Snadno tak odhadneme okamžiky, které jsou z hlediska kvality klíčové, a lépe odhalíme zdroj případných problémů.

Základem výsekové formy je dřevěná překližka o síle 18 mm (případně 15 mm). Deska musí být rovná, jinak by ve stroji pracovala nerovnoměrně. V desce jsou v drážkách osazeny sekací, perforovací, nařezávací nebo rýhovací nože. Kolem nožů se zpravidla vylepují vyhazující gumy, které mohou výrazně urychlit průběh celé operace. Nožů je samozřejmě více druhů, ale to není pro autora návrhu podstatné. Firma vyrábějící formu je zvolí sama podle materiálu a funkce nože v daném místě. Nůž může materiál proseknout zcela nebo jen zčásti, například při výrobě sady samolepicích etiket na podložce. Kromě prosekávání může ještě nůž vytvořit rýhy pro ohyb materiálu nebo perforaci (např. pro pozdější odtržení).

Drážky pro nože se do desky prořezávají dekupírovací pilou nebo vypalují laserem. Důležité je vědět, že ani jeden ze způsobů není sám o sobě zárukou kvalitnější formy. Při výrobě několika stejných tvarů z jednoho tiskového archu je ovšem mnohem výhodnější vypalování laserem. Oběma způsoby je možné dosáhnout srovnatelné přesnosti, výhodou laseru je teoretická možnost předat podklady pro výrobu formy v digitální podobě. Podklady v digitální podobě je ale nutné s firmou předem konzultovat. V každém případě nejvíce pomůže přesně okótovaný výkres, byť v elektronické podobě. Do připravených drážek se poté osazují příslušné nože (nejčastěji pomocí hliníkového nebo koženého kladívka). Opět je to operace velmi náročná na přesnost práce i na zkušenosti. Tvar výseku je často nutné rozdělit na segmenty, jen málo tvarů dovolí použít nůž v celku a jen ho vytvarovat. Kolik nožů bude třeba použít, kde budou navazovat, to záleží na citu pracovníka a formy od různých firem pro stejný výsek se mohou podstatně lišit. V principu nás toto rozdělení opět nemusí zajímat, pokud jsou výsledkem kvalitně pracující a bezchybně spojené nože.

Vlastní výseky se provádějí ve výsekovém automatu. Výsekovou formu je třeba do automatu přesně upnout a celou soustavu stroj-forma-papír velmi přesně nastavit a "vyladit". Kromě výsekové formy (nebo chcete-li nástroje) je třeba také věnovat velkou pozornost protitlakové desce. Toto je předposlední okamžik, kdy záleží na pečlivosti práce pracovníků výsekové firmy. Tím posledním je samotné vysekávání. Obsluze stroje projde jeden každý arch rukama (opět se netýká průmyslové výroby obalů, kde by při rychlosti práce automatů nebylo něco takového možné). Každý arch je samostatně vložen do automatu a vyseknut. Obsluha provádí průběžně letmou kontrolu výseku, podle náročnosti a složitosti práce navíc po stanoveném počtu výseků obvykle práci krátce přeruší a kontroluje arch podrobněji.

Jak navrhovat tvar výseku? Jak vymyslet zajímavý a funkční tvar výseku nebo třeba skládaný papírový stojánek vám neporadíme. Vysvětlíme si ale, jaká omezení je třeba respektovat, aby byl výsek bez problémů vyrobitelný. Při návrhu vícečetných výseků, jako jsou například série samolepek nebo reklamních visaček, mívají autoři návrhů pochopitelnou snahu rozmístit vzory na arch co nejtěsněji a ušetřit tak materiál. Přílišná snaha o optimalizaci ale není tentokrát na místě a rozmístění vzorů na archu je lépe konzultovat s výrobní firmou. Obecně se dá říci, že nejmenší vzdálenosti mezi vzory ("můstky" materiálu mezi výseky) by neměla klesnout pod asi 4 - 5 mm, přesná hodnota ale záleží na vyráběném tvaru a zpracovávaném materiálu.

Další hodnotou, na kterou musíme dávat pozor je vzdálenost rýh pro ohyby materiálu (bigů). V tomto případě je nejmenší rozumná hodnota asi 3 mm (opět v závislosti na materiálu), užší hřbety již nelze kvalitně přehýbat a hrozí "krabacení" materiálu.

Až na výše uvedená omezení a dlouhé tenké špičky je jinak možné vyrobit i velmi složité tvary s drobnými detaily. Nikdy ale nezaškodí svůj úmysl ve výrobní firmě nebo tiskárně konzultovat, navíc zde budou k dispozici archivní vzorky, kterými se lze inspirovat. Při konzultaci se zaměříme i na to, zda se některé z námi navržených prvků nedají nahradit prvky normalizovanými. To může být případ kruhových otvorů. Pro nestandardní průměr se musí stočit nůž, pokud ale dokážeme návrh přizpůsobit, může firma použít běžně dodávané razníky.

Zejména z hlediska úspory nákladů je zajímavá možnost využít tiskový arch pro více výrobků. Typicky třeba při výrobě desek s chlopněmi, zejména pokud použijeme některý ze speciálních drahých papírů, je výhodné rozmístit okolo desek další firemní materiály - vizitky, novoročenku apod. Výseková forma může obsahovat všechny tvary na archu, to bude ale spíše výjimka. Častěji vysekneme desky obvyklým způsobem a ostatní tvary (čtverce, obdélníky) se za symbolickou cenu oříznou v knihárně. Způsob provedení a konkrétní cenové relace je třeba vždy konzultovat, finanční úspora vzniklá společným tiskem a využitím materiálu bude ale v každém případě značná.

Jaké budeme pro výrobu výseku potřebovat podklady? Aby bylo možné nanést na desku tvary a rozmístění drážek (nožů), musíme pro výsekovou firmu připravit podklady. Ve velmi jednoduchých případech lze drážky na desku jen překreslit. Ostatní tvary (a těch je většina) se na desku přenáší fotochemicky, a proto musíme firmě dodat film, podobně jako při předávání podkladů k tisku. Tvar výseku vyrobíme v některém z grafických programů, jako je například Adobe Illustrator. Jednoduché tvary dokážeme jistě nakreslit i v programech pro sazbu. Následně obraz výseku běžným způsobem necháme vysvítit na film. Pokud ovšem chcete předávat podklady v elektronické podobě pro zpracování v konstrukčním programu, je třeba se na formátu dat poradit. Výjimkou je jen výsek desek s klopami. I tady sice můžeme navrhnout vlastní tvar výseku a rozmístění ohybů, není to ale většinou potřeba. Firmy zabývající se výseky ve velkém mají totiž formy pro nejběžnější tvary desek v zásobě. Není třeba se obávat opotřebení, formy bývají většinou vytížené a firmy svou zásobu obnovují i mění.

Rozhodně se ale vyvarujte postupu, kdy předem vyrobíte tiskové podklady pro desky a budete předpokládat, že výtisky na některou z forem "napasujete". Minimálně riskujete zdržení zakázky, v krajním případě to vůbec vyrobit nepůjde.

Kde a jak si výsek zadám a kolik to bude stát? Postup při zadávání výseku bude záležet na tom, jak komplexní služby využíváme. Nejjednodušší je samozřejmě dohodnout výsledné provedení ve studiu, agentuře nebo tiskárně, kde si zadáme kompletní zpracování zakázky. Pak stačí dohodnout jen kvalitativní nároky a počkat na výsledek. Podobně budeme postupovat, když podklady pro tisk připravujeme sami (nebo jejich část zpracuje studio) a tiskárna zajišťuje jen tisk a dokončovací operace. V takovém případě musíme dát do tiskárny spolu s tiskovými podklady i film s obrazem výseku. S výsekovou firmou patrně stále do styku nepřijdeme, konzultace s tiskárnou ale musí být důkladnější a pravděpodobně jich bude několik. Konzultujeme tvar a vyrobitelnost výseku, rozmístění vzorů na archu, termíny a cenu.

Do úzkého kontaktu s výsekovou firmou přijdeme v případě, kdy všechny etapy výroby osobně zadáváme a kontrolujeme, případně některé etapy provádíme sami (grafika, předtisková příprava). Potom konzultujeme všechny výrobní operace přímo "u zdroje" - ve studiu, v tiskárně, na výseku atp. Je zřejmé, že takový postup ale vyžaduje úsilí a jistou dávku znalostí. Jako ve všech oborech, i výseky jistě provádějí firmy více či méně zdatné. Budeme-li nuceni řešit spornou kvalitu práce, znalosti technologie se budou hodit.

Ceny za výsek se skládají z ceny za výrobu formy a z ceny za vlastní provedení výseku. Cena formy se odvíjí od její složitosti. Firmy počítají nejčastěji cenu za výrobu formy zjednodušeně podle délky nožů, nelze ale vyloučit další příplatky za extrémní tvarovou složitost apod. Pokud využijeme možnost zapůjčení standardní formy, bude firma zřejmě účtovat poplatek za její použití, který je ale řádově nižší než při výrobě. Velmi orientačně, cena se pohybuje kolem osmi korun za centimetr nože ve formě.

Cena za vysekávání je složena z mírného paušálního poplatku a ceny za jeden zdvih výsekového automatu (vyseknutí jednoho archu), která činí cca 1 Kč za zdvih.

Nejčastěji nebude cena za výsek ve srovnání s cenou pre-press zpracování a tisku nijak omračující a bude se pohybovat v rovině několika tisíc korun. Daleko více asi bude zadavatele bolet cena potištěného materiálu, protože obecně se při výseku musíme smířit s malým využitím tiskové plochy.

Na co si dát před výsekem i po něm dobrý pozor? Firmy zabývající se výseky nalezneme v některém z oborových katalogů nebo v běžném telefonním seznamu (zde bývají v rubrice OBALY). Pro konkrétní firmu se nebudeme rozhodovat jen podle ceny, případná finanční úspora stejně nebude vzhledem ke konečné částce nijak podstatná. Ve firmě si prohlédneme právě prováděné zakázky i archivní vzorky, pokud jsou k dispozici (měly by každopádně být). Měli bychom požádat o ukázku některých starších forem.

Kvalitu formy můžeme alespoň laicky posoudit podle toho, jak jsou složité tvary děleny (nepřehlédla firma jednodušší řešení?) a zejména jak jsou v místě styku nože napojeny. Zbytečně často rozdělené nože mohou znamenat, že firma se nerada pouští do složitějšího tvarování.

U kvalitní formy spoj nožů často ani opticky nepoznáte. Naopak se můžete setkat i s neuměle vyrobenými spoji, kdy nože navazují v různě znatelných "schůdcích". Ty pak způsobí na výseku otřepy nebo dokonce místa, kde je potřeba vyseknutá místa dovytrhnout. I když se s takovými výrobky můžeme setkat poměrně často, jde jednoznačně o nekvalitní práci. I složité výseky lze vyrobit čistě a měli bychom to za své peníze požadovat. Pro úplnost je ale potřeba dodat, že někdy naopak požadujeme, aby vyseknuté části v archu zůstaly; vytrhávají se později. Proto pokud se nám dostane do ruky výrobek s otřepy, nelze předem říci, že jde o zmetek.

Klíčové body Použití výseku je vhodný způsob, jak zatraktivnit firemní propagační materiály. Kreativní i výrobní záměry důkladně konzultujeme s dodavateli, ušetříme tak čas i peníze; často přijdeme i na nové nápady.

Výběr dodavatele je klíčovým krokem. Výseky jsou ruční prací a proto je výsledná kvalita přímo závislá na dodavatelově pečlivosti a zručnosti.

I složité tvary je možné vyrobit bezchybně, "okousané" výseky nepřebíráme. Pokud se má výrobek v konečné fázi složitěji skládat, je třeba jeho konstrukci zadat konstruktérovi specializovanému na výrobu obalů.

 

Odborný garant článku:

Článek byl převzat z publikace Praktický rádce zadavatele tiskových služeb vydanou společností Svět tisku. Publikaci si můžete vyžádat na adrese www.svettisku.cz.

Tématické zařazení:

 » Články  » Jak na?  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: